آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۲/۹۶ – تجدیدمناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۴۳/۹۶ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۲/۹۶ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۲۱/۹۶

با سلام

آگهی پیوست در تاریخ ۲۹ و ۳۰ بهمن در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
ساعت انتشار: ۱۱:۱۱

اخبار مرتبط