آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی م خ د/۶۲۶/۹۶ – مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی م خ د/۶۲۷/۹۶ – مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی م خ د/۶۲۸/۹۶ – مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی م خ د/۶۲۹/۹۶

با سلام

آگهی پیوست در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه در روزنامه های دنیای اقتصاد و استانی عصر کارون چاپ خواهد شد .

 

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
ساعت انتشار: ۱۱:۱۴

اخبار مرتبط