آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۵/۹۶ – مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۳/۹۶ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۵۳/۹۶ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۶/۹۶

آگهی پیوست در تاریخ های ۲۴ و ۲۶ اسفند ماه سال جاری در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
ساعت انتشار: ۱۲:۳۰

اخبار مرتبط