آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی ت م خ د/۶۰۶/۹۶ – مناقصه عمومی یک مرحله‌ای م خ د/۶۲۳/۹۶ – مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی م خ د/۶۳۳/۹۶

با سلام

آگهی پیوست در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ اسفند ماه در روزنامه های دنیای اقتصاد و نور خوزستان چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
ساعت انتشار: ۱۴:۱۰

اخبار مرتبط