آگهی مناقصه
مزایده عمومی ت م ز /۷/۹۶

آگهی پیوست در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۷ در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
ساعت انتشار: ۱۲:۲۱

اخبار مرتبط