آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۹/۹۶

آگهی پیوست در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ فروردین ماه سال ۹۷ در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
ساعت انتشار: ۱۲:۲۳

اخبار مرتبط