آگهی مناقصه
تجدید مناقصه عمومی- یک مرحله ای- توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۴۷/۹۶ – تجدید مناقصه عمومی- یک مرحله ای -توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۳۶/۹۶ – تجدید مناقصه عمومی- یک مرحله ای -توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۷۲/۹۶

آگهی پیوست در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
ساعت انتشار: ۰۸:۴۸

اخبار مرتبط