آگهی مناقصه
مزایده عمومی م ز /۴/۹۷

این آگهی در تاریخ های ۲۷ و ۲۹ اردیبهشت ماه در روزنامه ایران چاپ خواهد شد

 

 

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
ساعت انتشار: ۰۸:۴۷

اخبار مرتبط