آگهی مناقصه
مزایده عمومی م ز /۳/۹۷

با سلام

آگهی پیوست در تاریخ های ۲۸ و ۲۹ خرداد ماه در روزنامه استانی نور خوزستان چاپ خواهد شد  .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
ساعت انتشار: ۱۲:۱۹

اخبار مرتبط