ارزیابی توانمندی فرآیندی پتروشیمی بندرامام برگزار گردید(همراه با عکس)

 

ارزیابی توانمندی فرآیندهای شرکت سهامی پتروشیی بندرامام با حضور ارزیابان داخل کشور در حوزه های مختلف فرآیندی این شرکت برگزار گردید.

شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام به منظور آگاهی دقیق  از شرایط عملکرد فرآیندهای خود در بخش های مختلف با مشارکت  ارزیابان داخل کشور مورد ارزیابی  قرار گرفت و ارزیابان  طی ۷ نفر روز  در ۱۳ حوزه مختلف  با مدل (PCF) شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام را ارزیابی نمودند.

می توان افزود بعد  از اتمام ارزیابی حضوری می بایست شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام مستندات اجرایی و فرآیندی خود را برای شرکت ارزیاب ارسال نماید و در مرحله بعد شرکت ارزیاب پس از گذشت یک ماه نتایج ارزیابی خود را همراه با گزارش توانمندی فرآیندهای سازمان ارائه نماید تا نقاط قابل بهبود و قوت حوزه های مختلف شرکت مشخص شود تا در کنار این نتایج بتوانند اصلاحات مورد نیاز برای ارتقاء و بهبود فرآیندهای اجرایی خود را اعمال نماید.

شایان ذکر است طبق توافقات ،  ارزیابان می بایست در مدت ۷ ماه کلیه شرکت های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را مورد ارزیابی قرار دهند و تا بحال در مرحله اول شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و در مرحله دوم  شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام را مورد ارزیابی قرار داده اند.

 

 

 

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
ساعت انتشار: ۱۴:۰۹

اخبار مرتبط