آگهی مناقصه
استعلام ارزیابی کیفی م ن/۹/۹۷

این آگهی در تاریخ های ۱۱ و ۱۳ مرداد ماه در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
ساعت انتشار: ۱۲:۴۴

اخبار مرتبط