آگهی مناقصه
م خ د/ق ب ۱/۹۷ مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی

با سلام

آگهی پیوست در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه در روزنامه های نور خوزستان و سراسری دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
ساعت انتشار: ۱۰:۵۷

اخبار مرتبط