آگهی مناقصه
مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی و فنی م ن/۱۴/۹۷

با سلام لطفا” آگهی پیوست در تاریخ های ۳۱/۶/۹۷ و ۱/۷/۹۷  در روزنامه ایران چاپ خواهد شد چاپ گردد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ساعت انتشار: ۱۰:۲۵

اخبار مرتبط