آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی م خ د/۷۱۸/۹۷

آگهی پیوست در روزنامه های دنیای اقتصاد و زوزنامه آنزان چاپ خواهد شد .

 

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ساعت انتشار: ۱۵:۲۸

اخبار مرتبط