آگهی مناقصه
مزایده عمومی م ز/۵/۹۷

با سلام

آگهی پیوست در تاریخ های ۴ و ۷ مهر ماه در روزنامه استانی نسیم خوزستان چاپ خواهد شد .

 

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
ساعت انتشار: ۱۱:۳۰

اخبار مرتبط