آگهی مناقصه
اصلاحیه: مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی م خ د/۷۱۸/۹۷

این آگهی در تاریخ ۲۴ مهرماه در روزنامه دنیای اقتصاد و ۲۵ مهر ماه در روزنامه استانی آنزان چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
ساعت انتشار: ۱۱:۰۴

اخبار مرتبط