آگهی مناقصه
مزایده عمومی م ز /۷/۹۷ – مزایده عمومی م ز/۸/۹۷ – مزایده عمومی م ز/۹/۹۷

با سلام

آگهی پیوست در تاریخ های ۳ و ۵ آبان ماه در روزنامه های نور خوزستان و روزنامه ایران چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
ساعت انتشار: ۱۱:۴۴

اخبار مرتبط