آگهی مناقصه
مناقصه عمومی-دو مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۲۳/۹۷

با سلام

آگهی پیوست در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ آبان ماه در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
ساعت انتشار: ۱۰:۴۸

اخبار مرتبط