آگهی مناقصه
مناقصه عمومی-دو مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۲۸/۹۷

با سلام آگهی مذکور در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ آبانماه در روزنامه ی دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
ساعت انتشار: ۱۳:۵۱

اخبار مرتبط