(خبر تکمیلی ) عملیات راه اندازی واحدهای تولیدی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

پس از تثبیت شرایط عملیات ناشی از افت فشار گاز واحدهای پشتیبانی هوا و ازت ( آب ، برق و بخار ) شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام در سرویس قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام پس از تثبیت شرایط عملیات ناشی از افت فشار گاز که منجر به قطع لحظه ای برق مجتمع گردید ، هم اکنون کلیه واحد های پشتیبانی هوا و ازت (آّب ، برق و بخار ) در سرویس قرار گرفت و عملیات  راه اندازی واحدهای تولیدی نیز بلافاصله آغاز شده است و طبق برنامه ریزی های بعمل آمده تا ساعت ۱۷ امروز کلیه واحدهای بهره برداری در مدار تولید قرار خواهند گرفت .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
ساعت انتشار: ۱۴:۴۰

اخبار مرتبط