جلسه افتتاحیه ارزیابی داخلی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
ساعت انتشار: ۱۱:۲۶

اخبار مرتبط