بازدید دانشجویان مرکز علمی کاربردی خلیج فارس از مجتمع پتروشیمی بندرامام

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
ساعت انتشار: ۱۶:۳۷

اخبار مرتبط