بازدید دانش آموزان مدرسه غیردولتی میلاد از مجتمع پتروشیمی بندرامام

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
ساعت انتشار: ۱۴:۱۷

اخبار مرتبط