مانور دورمیزی شرکت آب نیرو بندرامام برگزار شد

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
ساعت انتشار: ۱۱:۱۵

اخبار مرتبط