گزارش تصویری مانور واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
ساعت انتشار: ۱۶:۱۲

اخبار مرتبط