آگهی مناقصه
آگهی دعوت صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۷ شرکت پتروشیمی بندرامام(سهامی خاص)

این آگهی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه در یک نوبت در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر خواد شد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
ساعت انتشار: ۱۳:۵۹

اخبار مرتبط