آگهی مناقصه
اصلاحیه آگهی دعوت صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۷ شرکت پتروشیمی بندرامام(سهامی خاص)

این آگهی در تاریخ ۱ خرداد ماه در یک نوبت در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر خواهد شد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ساعت انتشار: ۱۰:۰۲

اخبار مرتبط