آگهی مناقصه
آگهی دعوت صاحبان سهام به مجمع عمومی فوق¬العاده شرکت پتروشیمی بندرامام(سهامی خاص)

این آگهی در تاریخ ۱ خرداد ماه در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد در یک نوبت منتشر خواهد شد.

 

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ساعت انتشار: ۱۱:۳۴

اخبار مرتبط