تفکیک مایعات گازی NF
دارنده لیسانس PARSONS
پیمانکار مهندسی و نظارت تا پایان مشارکت CHIYODA
پیمانکار مهندسی و ساختمان دوران بازسازی شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی، شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی، مشارکت انر شیمی بینا

فرآورده های واحد:

  • اتان : ۳۹۴ هزار تن در سال
  • پروپان : ۱/۰۴ میلیون تندر سال
  • بوتان : ۹۰۸ هزار تن در سال
  • پنتان و سنگین تر : ۷۶۹ هزار تن در سال

فرآیند واحد :

این واحد مشتمل بر دو واحد مشابه جهت تفکیک هیدروکربور های موجود در مایعات گازی (NGL) از C1 تا  C5 و سنگین تر است.
هیدروکربورها سبک جهت سوخت به واحد UT و دیگر واحد های مجتمع فرستاده می شود
پروپان و بوتان (گاز مایع) محصولات اصلی واحد می باشند که به بازار عرضه می گردد. هیدروکربورهای C2 و C5 و سنگین تر جهت عملیات کراکینگ حرارتی به واحد الفین فرستاده می شود.

پروفایل
محصولات: اتان، پروپان، بوتان، پنتان و سنگین‌تر
ظرفیت تولید: 2073 هزار تن
درباره این برگه
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

« بازگشت به شرکت شرکت فرآورش