الفین OL
تاریخ بهره برداری ۷۲/۱۲/۱۸
خوراک واحد اتان ۱۵۰ هزار تن در سال پنتان و سنگین تر ۶۴۰ هزار تن در سال

فرآورده های واحد :

  • اتیلن ۴۱۱ هزار تن در سال
  • پروپیلن ۱۱۸ هزار تن در سال
  • الفین های چهار کربنه ۸۸ هزار تن در سال
  • بنزین پیرولیز ۱۳۰ هزار تن در سال
  • نفت کوره ۱۵/۳ هزار تن در سال

فرآیند واحد:

این واحد تامین کننده اصلی خوراک واحد های پلیمری مجتمع است. در اثر شکست مولکولی در درجه حرارت بالا در ده کوره با قابلیت دریافت خوراک های مایع و گاز ، ترکیبات الفینی تولید و طی مراحل متعدد تفکیک و تصفیه می شوند.

پروفایل
محصولات: اتیلن، پروپیلن، الفین‌های چهار کربنه، بنرین پرولیز، نفت کوره
ظرفیت تولید: 650.15 هزار تن
درباره این برگه
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

« بازگشت به شرکت شرکت فرآورش