تاسیسات مشترک CF
پیمانکار مهندسی و نظارت تا پایان مشارکت CHIYODA
پیمانکار مهندسی و نظارت تا دوران بازسازی انر شیمیایی بینا

این مجموعه کلیه تاسیسات ، ماشین آلات و تاسیساتی را که واحد های مختلف مجتمع بطور مشترک از آنها استفاده می نماید شامل می گردد.
اهم این تاسیسات عبارتند از :

  • اسکله های شماره ۱ و ۲ برای بارگیری و تخلیه فرآورده های مایع که به ترتیب قابلیت پذیرش کشتی های ۵۰ و ۲۰ هزار تنی رادارند.
  • مخازن مواد شیمیایی شرقی و غربی و مخازن گاز مایع.
  • تاسیسات پمپاژ دریا.
  • تاسیسات دریافت و ذخیره سازی آب خام.
  • تاسیسات گودال آتش و مشعل های پنجگانه جهت سوزاندن هیدروکربنهای زائد غیر قابل ذخیره و یا استفاده.
  • شبکه فاضلاب صنعتی.
  • تاسیسات و خطوط ارتباطی بین واحدها.
پروفایل
محصولات: -
ظرفیت تولید: 0 کیلوگرم
درباره این برگه
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

« بازگشت به شرکت شرکت فرآورش