واحد بازیافت اتان و پروپان
دارنده لیسانس LINDE
پیمانکار مهندسی و نظارت تا پایان مشارکت نارگان
پیمانکار مهندسی و ساختمان دوران بازسازی شرکت میصا

فرآورده های واحد:

  • اتان : ۱۷۵ هزار تن در سال
  • پروپان : ۵۵ هزار تندر سال
  • گاز سوخت: ۴۹ هزار تن در سال

فرآیند واحد :

در این واحد از گاز سوخت تولید واحد تفکیک مایعات گازی ترکیبات اتان و پروپان استحصال میگردد. فرآیند واحد شامل سرماسازی و جداسازی در برج‌های تقطیر است و آنان بعنوان تولید اصلی این واحد به واحدهای الفین مجتمع‌های پتروشیمی بندرامام و امیرکبیر ارسال میگردد.

پروفایل
محصولات: اتان، پروپان، گاز سوخت
ظرفیت تولید: 279 هزار تن
درباره این برگه
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

« بازگشت به شرکت شرکت فرآورش