بازیابی نمک از آب دریا
دارنده لیسانس TECNOCEL S.A.

این واحد مجموعه ای از حوضچه های وسیعی است که حدود ۱۵۰۰ هکتار مساحت داشته و در ده کیلومتری شمال مجتمع قرار دارد.
۲۵ میلیون متر مکعب در سال آب دریا توسط پمپ و از طریق کانال ، به تدریج و به صورت مرحله ای به حوضچه های فوق برای تبخیر انتقال می یابد. آب تغلیظ شده جهت تشکیل کریستال های نمک به حوضچه های تبلور هدایت گشته و در نهایت نمک جامد تهیه و ذخیره می شود.
ظرفیت استحصال نمک از این تاسیسات ۵۰۰ هزار تن در سال است که بوسیله دستگاهی بنام دورگر (HARVESTER) جمع آوری و توسط کامیون جهت مصرف واحد کلرآلکالی به مجتمع منتقل می گردد.

پروفایل
محصولات: نمک
ظرفیت تولید: 500 هزار تن
درباره این برگه
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

« بازگشت به شرکت شرکت کیمیا