وینیل کلراید منومر VCM
دارنده لیسانس TOYO SODA
پیمانکار مهندسی ، تدارکات و نظارت تا پایان مشارکت HITACHII ENGINEERING SHIPBUILDING CO.LTD
پیمانکار مهندسی ، تدارکات و ساختمان دوران بازسازی KRUPP KOPPERS
تاریخ بهره برداری ۷۳/۱۰/۱

خوراک واحد :

۴۰/۷ هزار تن اتیلن و ۱۶۰ هزار تن اتیلن دی کلراید در سال

فرآورده های واحد :

۱۸۰ هزار تن منومر وینیل کلراید در سال
۱۹ هزار تن اسید کلریدریک ۳۵% در سال

کاربرد فرآورده های واحد :

منومر وینیل کلراید جهت تهیه PVC استفاده می شود.

فرآیند واحد:

در این واحد از کراکینگ ماده اتیلن دی کلراید (EDC) در کوره های حرارتی ، منومر وینیل کلراید و اسید کلریدریک (HCI) تولید می گردد.
اسید حاصل از عمل کراکینگ در بخش اکسی کلریناسیون این واحد در مجاورت اکسیژن و استفاده کاتالیست با اتیلن ترکیب و (EDC); تولید می کند.; EDC حاصل از این بخش مجددا به کوره های حرارتی بازگردانده می شود.

پروفایل
محصولات: منومر وینیل کلراید
اسید کلریدریک
ظرفیت تولید: 199 هزار تن
درباره این برگه
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

« بازگشت به شرکت شرکت کیمیا