ماده افزودنی بنزین بدون سرب MTBE
دارنده لیسانس U.O.P
پیمانکار مهندسی اصولی و تفصیلی و نظارت شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
پیمانکار ساختمان و نصب شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی
تاریخ بهره برداری اواخر سال ۱۳۸۱

خوراک واحد :

بوتان – ۳۷۳ هزار تن ، متانول – ۱۸۲ هزار تن در سال که متانول آن از پتروشیمی فن آوران تامین می شود.

فرآورده واحد :

۵۰۰ هزار تن MTBE در سال

کاربرد فرآورده :

ماده ی افزودنی به بنزین به منظور بهبود عدد اکتان ، به جای تتراتیل سرب برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست همچنین برای تولید متیل متاکریلات ، پلی ایزوبوتیلن و لاستیک بوتیل مصارفی دارد.

فرآیند واحد :

در این واحد بوتان تولیدی در واحد NF به ایزوبوتان و سپس به ایزوبوتیلن در حضور کاتالیست تبدیل شده و پس از ترکیب با متانول به MTBE تبدیل می شود که این محصول صرف تامین نیاز های داخلی کشور می گردد.

پروفایل
محصولات: MTBE
ظرفیت تولید: 500 هزار تن
درباره این برگه
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

« بازگشت به شرکت شرکت کیمیا