محمد چگینی

مرتبه سازمانی
رئيس هيئت مديره

مدرک تحصیلی
فوق ليسانس مهندسي شيمي

سابقه کاری
رييس كميته انرژي مجمع تشخيص مصلحت نظام
مديرعامل، رييس هيئت مديره و موسس شركت بين المللي بازرسي كالاي تجاري (IGI)
مشاور عالي شركت ملي پالايش و پخش
رييس هيئت مديره و مجري طرح توسعه و مديرعامل شركت كارخانجات قند قزوين
پژوهشگر ارشد پژوهشگاه صنعت نفت
سوپروايزر طرح هاي پژوهشي سازمان بهينه سازي و شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي
معاون تحقيق و توسعه گروه صنايع غذايي و آشاميدني سازمان صنايع بنياد
مدرس دانشگاه
عضو هيئت مديره انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر
دكتراي ناتمام فناوري انرژي از دانشگاه فني سلطنتي سوئد