حمیدرضا رستمی

مرتبه سازمانی
نایب رئیس هيئت مديره

مدرک تحصیلی
مهندسي شيمي از دانشكده فني دانشگاه تهران

سابقه کاری
مديرعامل شركت سهامي پتروشيمي بندرامام
رئيس هيئت مديره شركت پالايش گاز يادآوران خليج فارس (NGL3200)
مديرطرح هاي شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس
عضو هيئت مديره شركت سهامي پتروشيمي بندرامام
عضو هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر
مدير برنامه ريزي و تويعه سركت ملي صنايع پتروشيمي
مديرعامل پتروشيمي آريا ساسول
رئيس هيئت مديره شركت پازارگاد
مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره پتروشيمي نوري (برزويه)
رئيس مجتمع و عضو هيئت مديره پتروشيمي بوعلي سينا
رئيس مجتمع پتروشيمي خوزستان
رئيس بهره برداري واحد الفين شركت سهامي پتروشيمي بندرامام
رئيس راه اندازي طرح پارازايلين شركت سهمي پتروشيمي بندرامام
مسئول راه اندازي بخش پالايشگاهي واحد آروماتيك شركت سهامي پتروشيمي بندرامام
مسئول راه اندازي بخش سرد و كمپرسورهاي واحد الفين شركت سهامي پتروشيمي بندرامام