محصولات شیمیایی
نام محصول نام لاتین مشخصات فنی ظرفیت تولید
سود سوزآور Castic Soda مشاهده 250 هزار تن
وینیل کلراید منومر Vinyl Chloride Monomer مشاهده 180 هزار تن
اتیلن دی کلراید Ethylene Dichloride مشاهده 300 هزار تن
ام تی بی ئی MTBE مشاهده 500 هزار تن
اسید کلریدریک Hydrochloric acid مشاهده 63.3 هزار تن
آب ژاول Sodium hypochlorite مشاهده 6.6 هزار تن
نمک Salt مشاهده 500 هزار تن
درباره این برگه
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

« بازگشت به صفحه اصلی