محصولات گازی
نام محصول نام لاتین مشخصات فنی ظرفیت تولید
اتان Ethane مشاهده 394 هزار تن
پروپان Propane مشاهده 1040 هزار تن
پروپان (LPG) Propane (LPG) مشاهده 1090 هزار تن
بوتان Butane مشاهده 908 هزار تن
بوتان (LPG) Butane (LPG) مشاهده 908 هزار تن
پنتان و سنگین تر Pentane مشاهده 768 هزار تن
اتیلن Ethylene مشاهده 311 هزار تن
برش چهار کربنه Olefin مشاهده 88 هزار تن
درباره این برگه
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

« بازگشت به صفحه اصلی