مهندس حسن نشان زاده مقدم

مرتبه سازمانی
مديرتوليد

مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سابقه کاری
مدير توليد شركت سهامي پتروشيمي بندرامام
مدیر عامل شرکت بسپاران بندرامام
عضو هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
رئیس بهره برداری فاز۲ پتروشیمی شهید تندگویان
رئیس کارخانه pet-۲ پتروشیمی شهید تندگویان