مهندس علیرضا ابراهیمیان

مرتبه سازمانی
سرپرست مدیریت مطالعات راهبردی و امور سیستم ها

مدرک تحصیلی
ليسانس مهندسي مكانيك ( حرارت و سيالات ) از دانشگاه نفت اهواز

سابقه کاری
رئيس برنامه ريزي و اطلاعات مديريت
رئيس تضمين كيفيت
مديريت اداره فناوري اطلاعات
كارشناس ارشد تضمين كيفيت
مهندس ارشد تعميرات مكانيك
تكنسين ارشد تعميرات نوبتكاري
نوبتكار ارشد واحد الفين