آگهی دعوت صاحبان سهام به مجمع عمومی فوق¬العاده شرکت پتروشیمی بندرامام(سهامی خاص)

21 می، 2019 توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در تاریخ ۱ خرداد ماه در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد در یک نوبت منتشر خواهد شد.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.