آگهی دعوت صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۷ شرکت پتروشیمی بندرامام(سهامی خاص)

10 می، 2019 توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه در یک نوبت در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر خواد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.