استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن ۹۸/۹

10 ژوئن، 2019 توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

با سلام این آگهی در دو نوبت در تاریخ های  ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ و ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (سه شنبه و چهارشنبه ) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.