استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۹۸/۱۹

۱۹ مرداد، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در دو نوبت در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ مردادماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.