اصلاحیه آگهی دعوت صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۷ شرکت پتروشیمی بندرامام(سهامی خاص)

21 می، 2019 توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در تاریخ ۱ خرداد ماه در یک نوبت در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.