فراخوان واگذاری ماده شیمیائی WASTE LIQUID

10 آوریل، 2019 توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در تاریخ های ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ و ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.