مناقصه عمومی-دو مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۲۵/۹۸

۲۶ شهریور، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 1

این آگهی در  دو نوبت در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ شهریورماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.