مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۵۰/۹۸

۲۱ مهر، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایرانه منتشر می گردد.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.