مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن ۹۸/۶

24 ژوئن، 2019 توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در دو نوبت و در تاریخ های ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ و ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.